PENTAX SMT 888-3G V3

 

 

 

 

 

เครื่องค้นหาพิกัดความละเอียดสูง
รุ่น : SMT888-3G Rev 3
ยี่ห้อ : PENTAX

คุณสมบัติของสินค้า

1.   สามารถรับช่องสัญญาณดาวเทียม 136 ช่อง(ความถี่คู่) สำหรับ GPS, GLONASS, SBAs และ Beidou
      ล่าสุดกับตำแหน่งความแม่นยำสูง

2.   สัญญาณดาวเทียมติดตามที่มีประสิทธิภาพ: GPS L1-C/a, L1-P(Y), L2-P(Y) และ L2C, GLONASS L1-C/a, L2-C/a
3.   มีสัญาณวิทยุ UHF ภายในสำหรับ RTK พร้อมหน่วยสัญญาณการเริ่มต้น RTK น้อย กว่า 1.2 วินาที
4.   เวลาที่จับครั้งแรก: น้อยกว่า 15 วินาที
5.   เทคโนโลยีขั้นสูงรองรับตัวรับสัญญาณอิสระการวัดและการส่งข้อมูลแบบไม่คงที่ที่ตำแหน่ง: 25Hz อัตราการส่งออกข้อมูล
      (ผู้ใช้สามารถเลือกได้)

6.   DGPS / RTCM ตำแหน่งที่แตกต่างกัน: 0.5 เมตร
7.   ความถูกต้องคงที่แนวนอน: 2 mm. ± 0.5 ppm. (Static)
8.   ความถูกต้องคงที่ในแนวตั้ง: 5 mm. ± 0.5 ppm. (Static)
9.   ความแม่นยำแนว Horizontal: 6 mm. ± 0.5 ppm. (RTK)
10. ความถูกต้องในแนว Vertical: 10 mm. ± 1 ppm. (RTK)
11. มีระบบ NMEA v2.3 รูปแบบการส่งออกถึง 10 เฮิรตซ์ RTCM SC104 v2.2, 2.3, 3.0 หรือ 3.1 CMR2.0 และ CMR +
12. สามารถเปิดเชื่อมต่อให้บริการสำหรับประเภทต่างๆของมือถือ
13. มีบลูทูธช่วยควบคุมการทำงานแบบไร้สาย cable
14. ภายในโมเด็มมีสัญญาณ GSM สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ Real Time
15. ชุด SMT-888 ของตัวรับสัญญาณ GNSS ด้วยเสาอากาศภายในการจับคู่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมประสิทธิภาพสูงสุด
16. ใช้แบตเตอรี่ภายในเครื่องชนิด Li-ion 5000 mAh x 2 ก้อน
17. มี หน่วยความจำภายใน (Internal Memory) 2 GB
18. สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอก (External Memory) ได้แบบ microSD card
19. มี พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB
      และแสดงผลแบบ USB mass storage ได้

20. สนับสนุนการการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยระบบบูลทูธ

 


ชื่อผู้ตอบ:


  • เครื่องค้นหาสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงยี่ห้อ : GINTECรุ่น : G10 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การรับสัญญาณดาวเทียมGPS : L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5BEIDO...
Visitors: 12,456