กล้องระดับ (Auto Level) กำลังขยาย 30 เท่า

  • AT-B2.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อTOPCON รุ่น AT-B2ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำ...
  • SOKKIA-B20.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อSOKKIA รุ่น B20ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังข...
  • AP-230.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อ PENTAXรุ่นAP-230ขนาดกำลังขยาย 30 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ...
  • CST-B32.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อCST รุ่น AL-32ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย...
  • CST-berger-32N.jpg
   กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N ผลิตภัณฑ์ประเทศ อเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย...
  • CIVIL-132.jpg
   กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N ผลิตภัณฑ์ประเทศ อเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 ...
  • กล้องระดับ-GANCE-รุ่น-G-2-(AT-B2)-32เท่า.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อGANCE รุ่น G-2 (AT-B2)ขนาดกำลังขยาย 32 เท่า 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่...
  • GANCE-รุ่น-G-2.png
   กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (B20) 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า4...
  • HORIZON32-180.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อHORIZON รุ่น HL32ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขย...ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456