กล้องระดับ (Auto Level) กำลังขยาย 28 เท่า

  • TOPCON-AT-B4.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อTOPCON รุ่น AT-B3ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำล...
  • SOKKIA-B40.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อSOKKIA รุ่น B30ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำล...
  • AP-281.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อPENTAX รุ่น AP-281ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลั...
  • CST-AL-28.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อCST รุ่น AL-28ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศจีน1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456