กล้องระดับ (Auto Level) กำลังขยาย 24 เท่า


  • TOPCON-AT-B4.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อTOPCONรุ่นAT-B4ขนาดกำลังขยาย 24 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีก...
  • SOKKIA-B40.png
   กล้องระดับยี่ห้อSOKKIAรุ่นB40ขนาดกำลังขยาย 24 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น...
  • HORIZON-HL24.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อHORIZON รุ่น HL24ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลัง...
  • CST-berger32N-2.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อCST/berger รุ่น SAL-24Nขนาดกำลังขยาย 24 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศอเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีก...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456