หาค่าความสูง (Clinometer)


    • 1325817771cstcoth1.jpg
      เครื่องหาค่าความสูงวัตถุ ( Clinometer) ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น : PM-5 1. เป็นเครื่องหาค่าความสูงของวัตถุโดยการวัดค่ามุมเอียง2. โครงสร้างทำด้วยโลหะอลูมิเนียม, ป้องกันน้ำ3. แผ่นจานองศาจม...
    • 1341544853cstcoth1.jpg
      เครื่องหาค่าความสูงวัตถุและเข็มทิศ ( Clinometer & Compass) ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น : Tandem 1. เป็นเครื่องหาค่าความสูงของวัตถุโดยการวัดค่ามุมเอียง และเข็มทิศแบบใช้มือถือ อ่านค่ามุ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456