กล้องเข็มทิศ CST รุ่น DQL-16Z

 

 

 

กล้องเข็มทิศ ( FORESTRY COMPASS )
ยี่ห้อ CST รุ่น DQL-16Z ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน

1. กล้องเล็ง
1.1 กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
1.2 กำลังขยาย 16 เท่า
1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 22 มิลลิเมตร
1.4 มุมมองของภาพที่เห็น 2 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 2.5 เมตร
1.6 ค่าตัวคูณคงที่ 100
1.7 ค่าตัวบวกคงที่ 0
1.8 จานองศาดิ่งอ่านละเอียด 5 ลิปดา
1.9 หน่วยการอ่านองศาดิ่งโดยตรง 1°
1.10 ช่วงการวัดองศาดิ่ง ±50°
2. เข็มทิศ
2.1 เข็มทิศแม่เหล็กขนาดยาว 67 มิลลิเมตร
2.2 จานองศาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร
2.3 จานองศาราบอ่านละเอียด 5 ลิปดา
2.4 หน่วยการอ่านองศาราบโดยตรง 1°
2.5 ช่วงการวัดองศาดิ่ง ±360°
2.6 ความไวของระดับฟองยาว 30 ลิปดา / 2 มิลลิเมตร

อุปกรณ์ประกอบ
1. ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ง และกระเป๋าใส่ขากล้อง
2. มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพาย
3. มีฝาครอบเลนส์


 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456