เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 15TDCL

 


เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ

ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 15TDCL
ผลิตภัณฑ์ ประเทศอเมริกา

1. เป็นเข็มทิศแบบใช้มือถือ อ่านค่ามุมเป็นองศา 0° - 360°
2. อ่านค่ามุมได้ละเอียดโดยตรง 2 องศา
3. มีสเกลมาตราส่วน 1 ต่อ 24,000 และ 1 ต่อ 50,000
4. เป็นเครื่องวัดความสูงต้นไม้
5. มีกระจกมองภาพขนาดใหญ่
6. โครงสร้างทำด้วยพลาสติก
7. มี Scale ระบุ หน่วยเป็น มิลลิเมตร, นิ้ว
8. สามารถใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อใช้หาระยะทางได้
9. มีน้ำหนักไม่เกิน 74 กรัม
10. ขนาดเข็มทิศไม่เกิน 2.5 x 3.9 x 0.8 นิ้ว
11. มีสายคล้องคอ ปรับขนาดตามต้องการได้ 1 เส้น

 
 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456