เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น A-10
เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น A-10
ผลิตภัณฑ์ ประเทศฟินแลนด์

คุณลักษณะเฉพาะ
1. รายละเอียด
1.1 เป็นเข็มทิศแบบใช้มือถือ อ่านค่ามุมเป็นองศา 0° - 360°
1.2 โครงสร้างทำด้วยพลาสติก
1.3 มี Scale ระบุ หน่วยเป็น เซนติเมตร และ นิ้ว
1.4 สามารถใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อใช้หาระยะทางได้
1.5 มีน้ำหนักไม่เกิน 27 กรัม
1.6 ขนาดเข็มทิศไม่เกิน 2.2 x 3.5 นิ้ว
1.7 มีสายคล้องคอ ปรับขนาดตามต้องการได้ 1 เส้น

 

 


 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456