เครื่องวัดเนื้อที่ ( Planimeter ) ชนิด อิเล็คทรอนิคส์ KOIZUMI รุ่น Placom KP-90N

 

 

 

 

เครื่องวัดเนื้อที่ ( Planimeter ) ชนิด อิเล็คทรอนิคส์
KOIZUMI รุ่น Placom KP-90N
ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น

รายการคุณลักษณะ
1. เป็นเครื่องคำนวณแบบ อิเล็กทรอนิคส์
2. การถ่วงน้ำหนักและการเคลื่อนตัวเป็นแบบล้อเลื่อน ( Roller Type )
3. มีฟังชั่นต่างๆเพื่อการคำนวณ สามารถปรับเปลี่ยนค่าหน่วย ( Unit ) การวัดและอัตราส่วน ( Scale ) ของแผนที่ได้
4. จอแสดงผลแบบ Liquid Crystal แสดงผลได้ 8 ตำแหน่ง แสดงสัญลักษณ์ได้ 10 แบบ
5. คำนวณพื้นที่สะสมได้มากสุดถึง 10 ตารางเมตร ( ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 )
6. ช่วงการทำงาน
6.1 แนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 325 มิลิเมตร
6.2 แนวราบ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
7. ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 0.2 %
8. แบตเตอรี่เป็นแบบประจุไฟใหม่ได้ หรือ ใช้ไฟตรงจากไฟบ้าน

 

        

 
 N-Series with the most advanced functions and perfect reliability.

KP-90N
The most standard model of "PLACOM" N-Series has made the excitingly highest attainment in the history of Planimeter ever made. Measuring capacity is remarkably enlarged. Measuring by 6-digit pulse count enables to measure 100 times larger accumulative area than ordinary planimeters. Easy calculations of Cumulative and Average Value Measurement. Conversion of Unit and Scale value is made by easy operation. "WONDER", it is a most worthy word to be given to this "PLACOM" N-Series.

 

Measurement by 6 dlglt pulse count
This N-Series can measure the area by pulse count of 6-digits. This method enables a larger cumulative measurement of area (Up to 1Om2)


Maximum cumulative measurement value of 10m2
With the measurement by 6-digit pulse count, the N-Series Planimeter can measure a larger area by 100 times than ordinary Planimeter. The conventional planimeter has a maximum cumulative area to measure only 0.1m2. If measurement value shows over 0.1m2 when measuring, the display is to be reset to "O". This requires to register the numbers of how many times these resettings are occurred. With the New PLACOM N-Series, there is no need of these troublesome procedures.


Easy conversion function of unit and scale
KP-90N and KP-80N can convert easily the measured area value into a new area value in a newly desired unit and with a newly desired scale value. KP-92N and KP-82N can convert the unit between in2 and cm2


Hold memory function
In cumulative measurement, this Hold Memory function is effectively used. If an error occurs in measuring, press C/AC key. Then last measured value is appeared by pulse oount. Since previous measured values before error are stored, there is no need to another measurements from the beginning.


Automatic shifting of unit to upper unit
When the measured area value overtlows the displayed figures of 8 digits, the measured area value is calculated and displayed by an upper unit. When the overflows is occurred in the uppermost unit, km2, acre, the measurement can be continued by pulse count display.


Average value measurement
In order to get better result of measurement, Mean value measurement is recommended. This measurement can be easily done on this N-Series.


Measurement of an area with different lateral and longitudinal Scale.


Auto-power-off function for energy saving

 

 

   

Specifications

 

 

KP-90N KP-92N KP-80N KP-82N

 

Type

Roller Type Polar Type
With Computing Function Single Function With Computing Function Single Function

Display

Liquid Crystal, 8-digit Figures
13Symbols
6Symbols 13Symbols 6Symbols
Symbol Batt-E,SCALE
MEMO,HOLD
cm2, m2,km2,in2,ft2,acre,etc.
Batt-E,SCALE
MEMO,HOLD
cm2,in2,etc.
Batt-E,SCALE
MEMO,HOLD
cm2,m2,km2,in2, ft2,acre,etc.
Batt-E,SCALE
MEMO,HOLD
cm2,in2,etc.
 
 
Converting Function Unit and Scale value Unit(in2,cm2) Unit and Scale value Unit(in2,cm2)
Accumulated
Measuring Value
Maximum 10m2(Scale 1:1)      
Measuring Range Maximum vertical width: 325mm
Horizntal roller rotating length: Unlimited length for any shape
Maximum, with the pole put outside the pattern: 300mm in diameter
Maximum, with the pole put inside the pattern: 800mm in diameter
Accuracy Within +/-0.2%(Within +/-2/1000pluses)
Power Supply Built-in Ni-MH Battery(rechargeable through AC Adapter)
AC Adapter 100-240V (Auto-power-off function is provided.)
Operating Duration Approx. 30 hours of continuous operation
Battery Charging Time Approx. 15 hours
Main Unit Weight 750g 780g
Accessories Supplied AC Adapter and Plastic Case   

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,535