เครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ KOIZUMI รุ่น Placom KP-21C

 

 

 

เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่ ( Planimeter ) ชนิด อิเล็กทรอนิกส์
KOIZUMI รุ่น Placom KP-21C
ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น

 

รายการคุณลักษณะ
1. เป็นเครื่องคำนวณแบบ อิเล็กทรอนิคส์
2. การถ่วงน้ำหนักและการเคลื่อนตัวเป็นแบบล้อเลื่อน ( Roller Type )
3. มีฟังชั่นต่างๆเพื่อการคำนวณเนื้อที่ , ความยาว และ ค่าพิกัด ได้
4. สามารถปรับเปลี่ยนค่าหน่วย ( Unit ) การวัดและอัตราส่วน ( Scale ) ของแผนที่ได้
5. จอแสดงผลแบบ Liquid Crystal 2 แถว แสดงผลได้ 16 ตำแหน่ง
6. ช่วงการทำงาน
6.1 ในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 380 มิลิเมตร
6.2 ในแนวราบ ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
7. ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 0.1 %
8. แบตเตอรี่เป็นแบบประจุไฟใหม่ได้ ใช้งานได้นาน 12-15 ชั่วโมง หรือใช้ไฟตรงจากไฟบ้าน

 

 


 

อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดที่มีรูปทรงที่เรียบง่าย
KP-21C เป็นยุคใหม่ของเทคโนโลยี Planimeter ฟังก์ชั่นการปฏิวัติและการปรับปรุง อุปกรณ์คีย์แผนการติดตามการดำเนินการแตะครั้งเดียวง่าย คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในปัจจุบันและในอนาคตของคุณ

 

 

You can measure 2D area, overall length, segmental length and coordinates.
Once you trace the outline of diagram, you can easily get the essential data of area, length, segmental length and coordinates data simultaneously. As a simple measureing device it's fast and convenient.

Different X and Y scales can be entered.
KP-21C is capable of exchanging X and Y scales so that you can measure area and coordinates of any diagram.

Data output
RS-232C cable(optional provides easy connectivity to any computer.

Auto-Close function
For convenient curved line measurement, our Auto-Close function will measure any closed area. When the target of the trace lens approacjes to within 0.5mm of its origin, KP-21C automatically closes the shape and calculates its area. Keep the PLOT-key pressed for a few seconds to insure that the pilot lamp illuminates your work area. It will switch to curved line mode and then when you press again it returns to straight line mode.

 

      Exclusive Printer
      Exclusive removable Printer helps you keep track of your data with easy to use functions. Allows you to print out               needed results onto a tharmal paper tape.

      

     Display
     16digit 2line dot matrix LCD

      

      PLOT-key
      The PLOT-key can use almost any measurements. Simply follow your design with the trace lens and you can    
       measure any area with one hand.

       

    Tracer arm
     A high precision special encorder with its ergonomically designed tracing arm, may be "powered on" in any                position.

 

  

   Specifications

 

 
   Measurement function

    Area, line lengths, section lengths, coordinates

   Measurements


    Metric system : mm,cm,m,km

    Imperial system : in,ft,yd,mile

 
   Display

   16 digits x 2 lines, dot-matrix type LCD

   Interface

   Exclusive removable printer or RS232C cable(optional)
 
   Measurement ranges

   X-axis: 10 m Y-axis: 380 mm
 
   Minimum measureing length

   0.05mm
 
   Accuracy

   Within +/- 0.1%
   Power supply

 
   Rechargeable NiCd batteryAC power supply(recharger)

   up to 15 hours of continuous use
   One can use the KP-21C while it's recharging

   Size
   With printer : 430 x 159 x 46mm

   With case : 368 x 204 x 65mm

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,534