เครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,534