เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ SCALE MASTER รุ่น PRO 6025

 

 

เครื่องวัดระยะทาง ชนิด อิเล็กทรอนิคส์
SCALE MASTER  รุ่น  PRO 6025
 
                            

รายการคุณลักษณะ
1. ใช้วัดระยะทางบนแผนที่ สามารถปรับตั้งมาตราส่วนได้
2. ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายปากกา เคลื่อนที่โดยใช้ลูกล้อ เคลื่อนไปตามเส้นทางที่ต้องการ
3. ความละเอียดถูกต้อง 0.025 นิ้ว ( Accuracy ) อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 99.75
4. มีจอ LCD แสดงผลค่าที่วัดได้ สามารถแสดงผลได้อย่างน้อย 7 หลัก
5. มีปุ่มกดเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง
6. สามารถใช้วัดได้ทั้งมาตราเมตริกและอังกฤษโดยมีหน่วยที่แสดงผลการวัดได้ถึง 72 หน่วย
7. สามารถเรียกดูค่าที่ทำการวัดไว้ก่อนหน้าได้
8. มีระบบเพื่อทำการล็อคมาตรา / ระบบที่ใช้วัดขณะนั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลง

9. หน้าจอแสดงผลจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454