เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ Nikon Forestry Pro

 

 

กล้องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ ( Laser Rangefinder )
ยี่ห้อ Nikon รุ่น Forestry Pro
ผลิตภัณฑ์มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น

1. กล้องเล็ง
    1.1 ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้งตรง
    1.2 กล้องส่องมีกำลังขยาย 6 เท่า
    1.3 ลักษณะคล้ายกล้องส่องทางไกลโดยทั่วไป
2. ระบบวัดระยะทาง
    2.1 ระยะทางลาด
          - แสดงผลการวัดระยะละเอียดถึง 0.5 เมตร สำหรับระยะไม่เกิน 100 เมตร และ 1 เมตร สำหรับระยะ
            มากกว่า 100 เมตร
    2.2 ระยะราบและความสูง
          - แสดงผลการวัดระยะละเอียดถึง 0.2 เมตร สำหรับระยะไม่เกิน 100 เมตร และ 1 เมตร สำหรับระยะ
            มากกว่า 100 เมตร
    2.3 การวัดมุมดิ่ง
          - อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 0.1˚ ที่ค่ามุมไม่เกิน 10˚
          - อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 1˚ ที่ค่ามุมเกิน 10˚
    2.4 เลือกแสดงค่าระยะทางเป็น หน่วยเมตร ฟุต หรือ หลาได้
    2.5 วัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึมได้ไกลประมาณ 10 ถึง 500 เมตร
    2.6 ช่วงการวัดมุมก้ม-เงย ± 89˚
    2.7 แสดงผลการวัดระยะเป็นตัวเลข บนจอ LCD ทั้งภายในและภายนอกกล้องส่อง
    2.8 กันน้ำได้ (ลึกถึง 1 เมตร นาน 10 นาที)
    2.9 แบตเตอรี่ที่ให้พลังงาน สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในท้องตลาด
3. อุปกรณ์ประกอบ
    3.1 มีซองบรรจุเครื่อง 1 ใบ
    3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน

 


 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • Unti.jpg
  เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ SINCON รุ่น SD-30 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 2 มม...

 • 1394790425cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์LAITZ รุ่น HLD60 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน + / - 1.5 มม. 1.3 สามารถ...

 • 1395894687cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD1001. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน + / - 1.5 มม...

 • 1404362520cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ Leica DISTO รุ่นD110 (Bluetooth®Smart)ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ...

 • 1463733509cstcoth1.png
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น D2(New) Bluetooth®Smartประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเ...

 • 1338259139cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น X310ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระ...

 • 1431057594cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อLeica DISTO รุ่น D410ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระย...

 • 1338259139cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น D510ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดร...

 • 1388111403cstcoth1.jpg
  เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น D810 touchประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้อ...

 • 1385691958cstcoth1.jpg
  กล้องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ ( Laser Distance Meter Telescope )ยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW900ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็ง 1.1 ภาพที่มองเห็นต้องเป็นภาพหัวตั้งตรง 1.2 กล้องส่อง...

 • 1385691676cstcoth1.jpg
  กล้องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ ( Laser Distance Meter Telescope )ยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW1200ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็ง 1.1 ภาพที่มองเห็นต้องเป็นภาพหัวตั้งตรง 1.2 กล้องส่อง...
Visitors: 12,222