เลเซอร์วางแนวและทำระดับ LEICA รุ่น L360

 

 

 

 เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
(Multi Line Laser)

เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์
ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L360
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 


1. คุณลักษณะ
1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มีขนาดกระทัดรัด
1.2 ช่วงการทำงาน 15 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงาน
ได้ไกลกว่า 70 เมตร เมื่อใช้ Detector
1.3 ความถูกต้องในการทำระดับแนวราบไม่เกิน + / - 1.5 มม. ที่ระยะ 5 เมตร 
1.4 ความถูกต้องในการทำแนวเส้นดิ่งไม่เกิน + / - 0.75 มม. ที่ระยะ 3 เมตร
1.5 ให้แนวแสงในแนวราบ 360 องศา
1.6 ให้แนวแสงในแนวดิ่ง 180 องศา
1.7 แบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายในเครื่องมือ สามารถประจุไฟใหม่ได้
1.8 ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP65

2. อุปกรณ์ประกอบ 
2.1 กระเป๋าบรรจุเครื่อง
2.2 ชุดขาตั้งแบบ Multi function adapter สามารถปรับใช้เพื่อแขวนฝาผนังได้
2.3 Target Plate
2.4 เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 1 ชุด

 

 
 

ชื่อผู้ตอบ:


 • LP-618 new-400.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น LP – 618 รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเล...

 • IMG_7947-2.png
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ LAISAI รุ่น LS639Dรายละเอียดทั่วไปเป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ให้แนวแสงได้...

 • 1425370691cstcoth1.gif
  Multi Line LaserCST/berger Model ILMXT-G เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST/berger รุ่นILMXT-Gรายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอ...

 • 1403573059cstcoth1.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น ELP-106รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ท...

 • L2P5.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2P5ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มีขน...

 • Leica Lino L2 250 X 250.jpg
  LEICAรุ่นLINO L2 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ Øช่วงการทำงาน 15 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงานได้ไกลกว่า 30 เมตร เมื่อใช้DetectorØความถูกต้องในการท...

 • Pole Laser-4600.jpg
Visitors: 12,534