เลเซอร์วางแนวและทำระดับ CST รุ่น ELP-106

 เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
(Multi Line Laser)

 

เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
ยี่ห้อ CST รุ่น ELP-106


รายละเอียดทั่วไป
                     
          เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่ง แนวราบ และ
จุด 5 ทิศทาง มีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง
2. ทำงานด้วยแสงเลเซอร์โดยใช้ Magnetic Damping Compensator ทำให้การทำระดับอัตโนมัติ (Self leveling )
    ทำได้รวดเร็ว
3. ย่านการทำระดับอัตโนมัติ (Self leveling ) ไม่น้อยกว่า ± 3 องศา
4. ให้แนวแสงได้ 2 แนวพร้อมกัน คือ แนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 1 แนว โดยแนวดิ่งและแนวราบจะตัดกันที่มุม 
    90 องศา  
5. มีลำแสงเลเซอร์ส่องเป็นจุดจำนวน 5 จุด คือ ด้านบน , ด้านล่าง , ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง
6. มีระบบ Pendulum Locking เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนต่อ Magnetic Damping Compensator เมื่อมี
    การเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ทำให้เครื่องมือมีความแม่นยำสูงในการทำระดับ
7. มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ ลำแสงเลเซอร์จะกระพริบ  เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน
8. ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับแนวราบและแนวเส้นดิ่ง ( Accuracy )  ±3 มิลลิเมตร    ที่ระยะ 10 เมตร
9. ค่าความละเอียดถูกต้องของจุดด้านบน ( Accuracy )  ± 5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 10 เมตร
10. ค่าความละเอียดถูกต้องของจุดด้านล่าง ( Accuracy )  ±1.5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 2 เมตร
11. ค่าความละเอียดถูกต้องของจุดด้านซ้ายและด้านขวา ( Accuracy )   ± 4 มิลลิเมตร  ที่ระยะ 10 เมตร
12. การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector
13. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน 7 ชั่วโมง

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. ขาตั้งอลูมิเนียม ปรับสูง- ต่ำได้         จำนวน 1 ขา
2. กระเป๋าใส่ตัวเครื่อง                        จำนวน 1 ใบ
3. แผ่น Target                                จำนวน 1 อัน
4. ชุดสำหรับแขวนหรือยึดติดผนัง         จำนวน 1 อัน
5. คู่มือ                                           จำนวน 1 ชุด
 
 

ชื่อผู้ตอบ:


 • LP-618 new-400.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น LP – 618 รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเล...

 • IMG_7947-2.png
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ LAISAI รุ่น LS639Dรายละเอียดทั่วไปเป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ให้แนวแสงได้...

 • 1425370691cstcoth1.gif
  Multi Line LaserCST/berger Model ILMXT-G เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST/berger รุ่นILMXT-Gรายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอ...

 • L2P5.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2P5ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มีขน...

 • Leica L360-1500.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L360ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มี...

 • Leica Lino L2 250 X 250.jpg
  LEICAรุ่นLINO L2 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ Øช่วงการทำงาน 15 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงานได้ไกลกว่า 30 เมตร เมื่อใช้DetectorØความถูกต้องในการท...

 • Pole Laser-4600.jpg
Visitors: 12,222