เลเซอร์วางแนวและทำระดับ CST/berger รุ่น ILMXT-G

Multi Line Laser CST/berger Model ILMXT-G

 

เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
ยี่ห้อ CST/berger  รุ่น ILMXT-G


รายละเอียดทั่วไป   
                
    เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่ง แนวราบ 

    และจุด 2 ทิศทาง มีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

รายละเอียดทางเทคนิค

  1. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง

  2. ทำงานด้วยแสงเลเซอร์โดยใช้ Magnetic Damping Compensator ทำให้การทำระดับอัตโนมัติ
      (Self leveling )ทำได้รวดเร็ว
  3. ย่านการทำระดับอัตโนมัติ (Self leveling ) ไม่น้อยกว่า ± 5 องศา
  4. ให้แนวแสงได้ 2 แนวพร้อมกัน คือ แนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 1 แนว โดยแนวดิ่งและแนวราบจะตัดกันที่มุม 90 องศา                
  5. มีระบบ Pendulum Locking เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนต่อ Magnetic Damping Compensator เมื่อมี
      การเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ทำให้เครื่องมือมีความแม่นยำสูงในการทำระดับ
  6. มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ ลำแสงเลเซอร์จะกระพริบ  เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน
  7. ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับแนวราบและแนวเส้นดิ่ง ( Accuracy )  ±3 มิลลิเมตร    ที่ระยะ 9 เมตร
  8. ค่าความละเอียดถูกต้องของจุดด้านบน ( Accuracy )  ± 5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 9 เมตร
  9. ค่าความละเอียดถูกต้องของจุดด้านล่าง ( Accuracy )  ±1.5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 2 เมตร
10. ค่าความละเอียดถูกต้องของจุดด้านซ้ายและด้านขวา ( Accuracy )   ± 4 มิลลิเมตร  ที่ระยะ 9 เมตร
11. การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector
12. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน 25 ชั่วโมง

อุปกรณ์มาตรฐาน
              
  1. กระเป๋าใส่ตัวเครื่อง                          จำนวน 1 ใบ
  2. ชุดสำหรับแขวนหรือยึดติดผนัง         จำนวน 1 อัน
  3. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่                       จำนวน 1 อัน
  4. แบตเตอรี่ขนาด AA แบบชาร์ตได้       จำนวน 6 ก้อน
  5. คู่มือ                                              จำนวน 1 ชุด
  

 

 


| 


ชื่อผู้ตอบ:


 • LP-618 new-400.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น LP – 618 รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเล...

 • IMG_7947-2.png
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ LAISAI รุ่น LS639Dรายละเอียดทั่วไปเป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ให้แนวแสงได้...

 • 1403573059cstcoth1.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น ELP-106รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ท...

 • L2P5.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2P5ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มีขน...

 • Leica L360-1500.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L360ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มี...

 • Leica Lino L2 250 X 250.jpg
  LEICAรุ่นLINO L2 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ Øช่วงการทำงาน 15 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงานได้ไกลกว่า 30 เมตร เมื่อใช้DetectorØความถูกต้องในการท...

 • Pole Laser-4600.jpg
Visitors: 12,456