เลเซอร์วางแนวและทำระดับ LAISAI รุ่น LS639D

 เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
(Multi Line Laser)

 

เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
ยี่ห้อ LAISAI รุ่น LS639D

 รายละเอียดทั่วไป 

เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์
ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบมีอุปกรณ์ประกอบพร้อม 

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง 
2. ทำงานด้วยแสงเลเซอร์และทำระดับอัตโนมัติได้รวดเร็ว 
3. ย่านการทำระดับอัตโนมัติ (Self leveling ) ไม่น้อยกว่า ± 3 องศา 
4. ให้แนวแสงได้ 5 แนวพร้อมกัน คือในแนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 4 แนว 
โดยแนวดิ่งจะแสดงด้านบนตัดกันที่มุม 90 องศามีลำแสงเลเซอร์ส่องลงล่างเพื่อกำหนดจุดตั้งกล้อง 
5. มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน
6. ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ( Accuracy ) ± 2 มิลลิเมตร ที่ระยะ 10 เมตร
7. การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกล ≥ 50 เมตร  เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector 
8. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน 

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

1. กล่องบรรจุจำนวน1 ใบ
2. แว่นตาสำหรับใช้กับเครื่องมือจำนวน1 อัน
3. ขาตั้งอลูมิเนียม ปรับสูง- ต่ำได้จำนวน1 ขา
4. แบตเตอรี่ ขนาด AAจำนวน4 ก้อน
5. คู่มือจำนวน1 ชุด


ชุดพร้อมอุปกรณ์เสริม

1. กล่องบรรจุจำนวน1 ใบ
2. แว่นตาสำหรับใช้กับเครื่องมือ         จำนวน    1   อัน
3. ขาตั้งอลูมิเนียม ปรับสูง- ต่ำได้        จำนวน   1   ขา
4. แบตเตอรี่ ขนาด AA                     จำนวน    4   ก้อน
5. ไม้สต๊าฟ 4 เมตร                         จำนวน    1  อัน
6. Detector                                   จำนวน  1   ตัว
7. คู่มือจำนวน                                 จำนวน  1   ชุด

 

 

 

 

   
 
 

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • LP-618 new-400.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น LP – 618 รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเล...

 • 1425370691cstcoth1.gif
  Multi Line LaserCST/berger Model ILMXT-G เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST/berger รุ่นILMXT-Gรายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอ...

 • 1403573059cstcoth1.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น ELP-106รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ท...

 • L2P5.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2P5ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มีขน...

 • Leica L360-1500.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L360ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มี...

 • Leica Lino L2 250 X 250.jpg
  LEICAรุ่นLINO L2 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ Øช่วงการทำงาน 15 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงานได้ไกลกว่า 30 เมตร เมื่อใช้DetectorØความถูกต้องในการท...

 • Pole Laser-4600.jpg
Visitors: 12,456