เลเซอร์วางแนวและทำระดับ CST รุ่น LP-618

 

เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
(Multi Line Laser)


 

 

เลเซอร์วางแนวและทำระดับ
ยี่ห้อ CST รุ่น LP – 618

 รายละเอียดทั่วไป                    

          เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่ง
   และแนวราบ มีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

รายละเอียดทางเทคนิค

   1. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง
   2. ทำงานด้วยแสงเลเซอร์โดยใช้ Magnetic Damping Compensator ทำให้การทำระดับอัตโนมัติ
      (Self leveling ) ทำได้รวดเร็ว
   3. ย่านการทำระดับอัตโนมัติ (Self leveling ) ไม่น้อยกว่า ± 3 องศา
   4. ให้แนวแสงได้ 5 แนวพร้อมกัน คือในแนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 4 แนว โดยแนวดิ่งจะแสดงด้านบน
       ตัดกันที่มุม 90 องศา  มีลำแสงเลเซอร์ส่องลงล่างเพื่อกำหนดจุดตั้งกล้อง
   5. มีระบบ Pendulum Locking เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนต่อ Magnetic Damping Compensator 
       เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ทำให้เครื่องมือมีความแม่นยำสูงในการทำระดับ
   6. มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ ลำแสงเลเซอร์จะกระพริบ  เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน
   7. ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ( Accuracy ) ± 1 มิลลิเมตร ที่ระยะ 5 เมตร
   8. การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกล ≥ 40 เมตร  เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector
   9. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน 12 ชั่วโมง
  
   อุปกรณ์มาตรฐาน

   1. ขาตั้งอลูมิเนียม ปรับสูง- ต่ำได้ และแกนขาตั้งสามารถหมุนปรับสูง–ต่ำได้     จำนวน 1 ชุด
   2. กล่องบรรจุ                                                                                     จำนวน 1 ใบ
   3. Detector  พร้อมแคล้มยึด และไม้สต๊าฟแบบชัก ยาว 4 เมตร                     จำนวน 1 ชุด
   4. แว่นสำหรับใช้กับเครื่องมือเลเซอร์  และแผ่น Target                               อย่างละ 1 อัน
   5. Remote control                                                                              จำนวน 1 อัน 
   6. คู่มือ                                                                                              จำนวน 1 ชุด

 


 

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • IMG_7947-2.png
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ LAISAI รุ่น LS639Dรายละเอียดทั่วไปเป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ให้แนวแสงได้...

 • 1425370691cstcoth1.gif
  Multi Line LaserCST/berger Model ILMXT-G เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST/berger รุ่นILMXT-Gรายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอ...

 • 1403573059cstcoth1.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เลเซอร์วางแนวและทำระดับยี่ห้อ CST รุ่น ELP-106รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ท...

 • L2P5.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2P5ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มีขน...

 • Leica L360-1500.jpg
  เลเซอร์วางแนวและทำระดับ(Multi Line Laser) เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L360ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1. คุณลักษณะ1.1 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ มี...

 • Leica Lino L2 250 X 250.jpg
  LEICAรุ่นLINO L2 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ Øช่วงการทำงาน 15 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงานได้ไกลกว่า 30 เมตร เมื่อใช้DetectorØความถูกต้องในการท...

 • Pole Laser-4600.jpg
Visitors: 12,534