CST รุ่น TOP-GEAR ยาว 60 เมตร

 

 

เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ  CST  รุ่น  TOP-GEAR
   

 รายการคุณลักษณะ
1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส
2. เทปมีความยาว 60 เมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร 
4. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก
5. ใช้มาตราเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ทั้ง 2 ด้านของสายเทป
6. มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับทุก 1 เซนติเมตร
7. มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุกๆ 10 เซนติเมตร
8. มีด้ามมือถือจับกระชับในขณะใช้งาน
9. สามารถหมุนเก็บม้วนเทปได้เร็วกว่าปกติถึง 3 เท่า
10. มีหนังสือรับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด

 

 

Measuring Tape Fiberglass

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • Fiberglass Index TP10013-250.jpg
  เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ INDEX รุ่น TP10013ผลิตภัณฑ์ ประเทศไต้หวัน รายการคุณลักษณะ1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส2. เทปมีความยาว 100 เมตร3. หน้าสีขาว มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10...

 • Richter Fiber 50-218-V2-400.jpg
  เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาสยี่ห้อRICHTER รุ่น 218-V ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมัน รายการคุณลักษณะ 1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส 2. เทปมีความยาว 50 เมตร 3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิล...

 • 1400666173cstcoth1.jpg
  เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ CST รุ่นX2020ผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน รายการคุณลักษณะ 1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส2.เทปมีความยาว50เมตร3.มีตัวเลขบอกทุกระยะ10เซนติเมตรและขีดแบ่งย่อยท...

 • 1475045886cstcoth1.jpg
  เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ CST รุ่น X2021ผลิตภัณฑ์ ประเทศจีนรายการคุณลักษณะ1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส2. เทปมีความยาว 100 เมตร3. หน้าสีขาว มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเม...

 • Stanley-Fiber-50-m-300.jpg
  เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์ใยแก้ว ยี่ห้อ STANLEY รุ่น LongTape 50 เมตรเนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ใยแก้วอย่างดี เคลือบมันที่ผิวสามารถคงสภาพได้ดี ไม่ยึดหรือเสียรูปง่าย ด้ามจับมีปุ่มยางช่วยให้จั...

 • Stanley 34-794 -60m-250.jpg
  เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์ใยแก้ว ยี่ห้อ STANLEY รุ่น LongTapeเนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ใยแก้วอย่างดี เคลือบมันที่ผิวสามารถคงสภาพได้ดี ไม่ยึดหรือเสียรูปง่าย ด้ามจับมีปุ่มยางช่วยให้จับได้กระชั...

 • 1464749192cstcoth1.jpg
  เทปไฟเบอร์กลาสวัดความลึกของน้ำ ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น WL50ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น รายการคุณลักษณะ1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส2. เทปมีความยาว 50 เมตร3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนต...

 • 1296272028cstcoth1.jpg
  เทปสายไฟ ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น MSR100ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น รายการคุณลักษณะ1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส2. เทปมีความยาว 100 เมตร3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อ...

 • 1243998879cstcoth1.jpg
  เทปวัดระยะทางสายไฟ ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น MSR50ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่นรายการคุณลักษณะ1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส2. เทปมีความยาว 50 เมตร3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร. และขี...
Visitors: 12,221