ล้อวัดระยะทาง (Measuring Wheels)


  • Topmeasure TM12-3400.jpg
   ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ TOPMEASURE รุ่น TM12ประเทศ ไต้หวัน ข้อมูลทางเทคนิค1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 1.2 โครงด้...
  • Topmeasure DM12 B-400.jpg
   ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล ยี่ห้อ : TOPMEASURE รุ่น : DM-12ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน 1. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999...
  • Topmeasure-TM06.jpg
   ล้อวัดระยะทางยี่ห้อ : TOPMEASURE รุ่น : TM-06ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน 1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง 1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 0.5 เมตร 1.3...
  • TOPMEASURE รุ่น EMW-06.jpg
   ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ : TOPMEASUREรุ่น : EMW-06 ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน 1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง 1.2 ข...
  • 1452219571cstcoth1.jpg
   ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ ROTOSURE รุ่น Classique Professionalผลิตภัณฑ์ ประเทศแอฟริกาใต้ ข้อมูลทางเทคนิค1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุ พสาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยา...
  • ROTO-SURE รุ่น 500 Deluxe .jpg
   ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ ROTOSURE รุ่น 500 Deluxeผลิตภัณฑ์ ประเทศ แอฟริกาใต้ 1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง 1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 0.5 เ...
  • 1403925313cstcoth1.jpg
   ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ CST รุ่น CLL-200 1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุ พสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง 1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 0.622 เมตร 1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ...
  • 1439775917cstcoth1.jpg
   ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ CST รุ่น CLL-400 1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุ พสาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง 1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร 1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 30 เ...
  • 1216963740cstcoth1.jpg
   ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล ยี่ห้อ WAUGH รุ่น DigiWheel 1. โครงสร้าง 1.1 หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณด้ามจับ ปรับความเข้มหน้าจอได้ 1.2 โครงสร้างสีเหลืองสดสะท้อนแสง มอ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,883