เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน 3 คาน PROVA รุ่น MB2610

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ 3 คาน  (Triple Beam Balance)
ยีห้อ PROVA รุ่น MB2610

1. รายละเอียดทั่วไป
   
เป็นเครื่องชั่งที่มีการอ่านได้จากการถ่วงตุ้มน้ำหนัก
2. รายละเอียดทางเทคนิค
    2.1 เป็นเครื่องชั่งแบบ 3 คาน สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด  2610 กรัม
    2.2 สามารถอ่านค่า น้ำหนักละเอียด  0.1  กรัม
    2.3 มีคานเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ 10x0.1 กรัม, 100x10 กรัม และ 500x100 กรัม
    2.4 จานชั่งทำด้วยโลหะ(Stainless Steel)
    2.5 ตุ้มถ่วงน้ำหนักประกอบด้วย
          ขนาด    1   กิโลกรัม     จำนวน  2  ตุ้ม
          ขนาด  0.5  กิโลกรัม     จำนวน  1  ตุ้ม
3. รายละเอียดอื่น
    3.1  รับประกันคุณภาพ  1  ปี

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456