เครื่องช่างดิจิตอล CST รุ่น CDR-3 ขนาด 3 กก.อ่าน 0.1 กรัม

 

 

 

เครื่องชั่งดิจิตอล CST รุ่น CDR-3
ขนาด 3 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน ผลิตในประเทศจีน

รายละเอียดทั่วไป
เป็นเครื่องชั่งชนิดแสดงการประมวลผลแบบตัวเลข โดยอาศัยหลักการอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานจากแผงวงจร(Main Board) ต่อเชื่อมกับส่วนรับน้ำหนัก (Load Cell) เหมาะสมกับงานที่ต้องการควบคุมความแม่นยำและความรวดเร็วในการทำงาน

รายละเอียดทางเทคนิค
1. พิกัดกำลัง  3 กิโลกรัม ความละเอียดในการอ่าน 0.1 กรัม
2. มีตัวเลข LED สีแดงแสดงบนหน้าจอ ขนาด 0.56 นิ้ว
3. มีโปรแกรมการทำงานหักค่าภาชนะ
4. มีเสียงร้องเตือนเมื่อน้ำหนักเกินค่าที่ตั้งไว้
5. แท่นชั่งสแตนเลสมีขนาด 218 x 260 มิลลิเมตร
6. มีระบบการทำงานสแตนบายในขณะใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใหม่
7. อาศัยพลังงานจากกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ ผ่านแบตเตอรี่แบบชาร์จขนาด 6 โวลท์    สามารถใช้งานได้นาน
    ประมาณ 60 ชั่วโมง
8. มีไฟสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน 
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,534