กล้องระดับ PENTAX รุ่น BL-107A (Digital Level)


ชื่อผู้ตอบ:


  • Sanding-DL-201.png
    กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห...

  • Sanding-DL-202.png
    กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ SANDING รุ่น DL-202 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง2. กล้องเล็งเป็นระบบเ...
Visitors: 12,454