ชุดทดสอบ (ATTERBERG LIMIT)

 

 

       ชุดทดสอบ ATTERBERG LIMIT

         - Liquid Limit Device แบบมือหมุนพร้อม Counter นับจำนวนตกกระแทก
         - ที่ปาดดิน (Grooving Tool) แบบตะขอ
         - ที่ปาดดิน (Grooving Tool) แบบสามแฉก
         - ถ้วยกระเบื้องผสมดิน (Mixing Dish) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม.   
         - กระบอกแก้วตวงขนาด 100 มล.
         - กระบอกแก้วตวงขนาด 25 มม.
         - แผ่นกระจก (Plastic Limit Plate) ขนาด 200x200 มม.หนา 8 มม.    
         - กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (Moisture Can) ขนาด 3 ออนซ์
         - กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (Moisture Can) ขนาด 5 ออนซ์  
         - กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (Moisture Can) ขนาด 10 ออนซ์ 
         - มีดกวนดิน (Spatula) ขนาดยาว 100 มม.
         - Monel Shrinkage Dish
         - Shrinkage Prong Plate        
         - Crystallizing Dish
         - สารปรอท (Mercury)  1 kg

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456