ตู้อบดิน ขนาด 95 ลิตร

 

       ตู้อบดิน ขนาด 95 ลิตร

       1. รายละเอียดทั่วไป
           เป็นตู้อบชนิดตั้งพื้น มีบานประตูเป็นแบบบานเดี่ยวภายในมีชั้นวางของปรับระดับได้ มีแผง
           สวิทช์ควบคุมการทำงาน ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม 

       2. รายละเอียดทางเทคนิค
          2.1 ตัวตู้อบเป็นผนังสองชั้น ฉนวนกันความร้อนระหว่างผนัง ผนังภายนอกและบานประตูทำด้วยเหล็กชุบเคลือบ
                หรือพ่นสีกันสนิมอย่างดี ผนังภายในทำด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless Steel)  
          2.2 ปริมาตรภายใน 95 ลิตร ขนาด 455 x 455 x 455 มิลลิเมตร
          2.3 ผนังภายในทั้งสองด้านมีที่รองรับชั้นตะแกรง สามารถปรับระดับของชั้นตะแกรงได้ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง
          2.4 มีชั้นตะแกรงแบบเจาะรูทำด้วยเหล็กไร้สนิม 2 ชั้น
          2.5 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศาเซลเซียส และมีระบบป้องกันความร้อนเกิน
          2.6 ใช้ไฟฟ้า  220 โวลท์  
          2.7 มีแผงควบคุมการทำงานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
            2.7.1 สวิทช์ เปิด-ปิด
            2.7.2 สวิทช์ปรับตั้งอุณหภูมิและตัวเลขแสดงค่าอุณหภูมิ
            2.7.3 สัญญาณไฟแสดงการทำงาน

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456