ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Compaction)

 

 

  

     ชุดทดสอบการบดอัดดิน 
     ASTM D698, D1557, AASHTO T99, T180

 

     - แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดมาตรฐาน (Standard Compaction Mold)
     - แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดสูงกว่ามาตรฐาน(Modified Compaction Mold)   
     - ค้อนขนาด 5.5 ปอนด์ (Standard Compaction Hammer)                       
     - ค้อนขนาด 10 ปอนด์ (Modified Compaction Hammer)
     - เหล็กปาดดิน (Straight Edge) ยาว 300 มม.
     - เครื่องดันตัวอย่างดิน (Sample Ejector) 3 ton capacity                                 
     - ถาดใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 18”x18” สูง 3 นิ้ว
     - ถาดใส่ตัวอย่างดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 2 นิ้ว 
     - ขวดบีบน้ำ (Wash Bottle) ขนาด 500 มล. 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,535