เครื่องทดสอบการสึกกร่อนจากการเสียดสี(Los Angeles Abrasion Machine)

 

        เครื่องทดสอบการสึกกร่อนจากการเสียดสีของหิน (Los Angeles Abrasion)

         เป็นเครื่องมือทดสอบความการหาค่าความต้านทาน การย่อยสลายเมื่อถูกขัดถู ขัดสี ของหิน กรวด และวัสดุมวลรวม
         ได้ตามมาตรฐาน ASTM C 131, C535; EN 1097-2

          รายละเอียดทางเทคนิค     

          1. ถังทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง วางตามแนวนอนหมุนรอบแกน โดยติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง
          2. ทำงานระบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าขนาด 380v หรือ 220v 50Hz
          3. ความเร็วอยู่ในช่วง 30-33 รอบต่อนาที 
          4. มีเครื่องนับจำนวนรอบเป็นแบบตัวเลข สามารถตั้งจำนวนรอบ ควบคุมการหมุนและหยุดได้เมื่อครบจำนวนรอบที่ตั้งไว้

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456