เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (Compression Machines)

 

     

    เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต
(
Compression Machines)


v ขนาด 150 ตัน (1500 กิโลนิวตัน) 
ใช้ไฟฟ้า อ่านค่าจากเกจวัด v ขนาด 200 ตัน (2000 กิโลนิวตัน) 
ใช้ไฟฟ้า อ่านค่าจากเกจวัดชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456