เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล)

 

 

  

     เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล)

      เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength ) 
      ของคอนกรีตแบบตั้งพื้น เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง  
      อ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์แสดงผลในตัว
      โครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง สามารถทดสอบชิ้นตัวอย่างได้ตามมาตรฐาน
      ASTM  E4 , BS1610 GRADE 1.0

      รายละเอียดทางเทคนิค     

      1. สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด
          เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร
          และแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x150 มิลลิเมตรได้

     2. สามารถทดสอบแรงอัดสูงสุดได้ 1,000kN หรือ 2,000kN หรือ 3,000kN ให้ค่าความเที่ยงตรงดีกว่า 1%
         ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90%

     3. ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์  ควบคุมด้วยวาล์ว 

     4. ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์  ( Ram Stroke ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 
         แผ่นกดและแผ่นรองรับ  มีขนาดเล้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร

     5. ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์นี้มีกล่องโลหะปิดครอบอย่างมิดชิดเพื่อกันเศษวัสดุและฝุ่น
         มีปุ่มสวิทช์ปิด – เปิด และปุ่มหมุนปิด – เปิดวาล์วน้ำมัน อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ติดตั้งอยู่บนตัวอุปกรณ์ 

     6. มีระยะ ระหว่างแป้นกดน้ำหนักบน – ล่าง ไม่น้อยกว่า  300 มิลลิเมตร
         แป้นกดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร พร้อมคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์

 

     มีขนาด
     ขนาด 1,000 kN

     ขนาด 2,000 kN
     ขนาด 3,000 kN

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454