เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)CST HT225

 

 

 

 

 

       เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
       (CONCRETE TEST HAMMER)
       ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225

                  1. ลักษณะทั่วไป              
                       เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย  
                       สามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง 
                       ตามมาตรฐาน  ASTM C805

                  2. รายละเอียดทั่วไป
                     2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วย
                           เหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทก
                           ซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100  
                           แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผล
                           เทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่
                           ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต 
                           (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) 
                           สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2 
                           - การวัดช่วง 10-60 MPa
                           - กำลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m)
                           - การยืดของสปริง 75±0.3 mm.
                           - แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N
                           - รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm.
                           - ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหล็ก 80±2
                           - น้ำหนัก 1 กก.
                     2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  
                           และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม
                     2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,534