เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)

 

 

 

 

ครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380
ผลิตในประเทศอิตาลี


1. ลักษณะทั่วไป              
    เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย  สามารถใช้งานได้
    ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน  ASTM C805
2. รายละเอียดทั่วไป
    2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติด
         กับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่
         10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทาน
         ของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต 
         (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2 
    2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม
    2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

ค้อนทดสอบคอนกรีต 
ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้เปรียบเทียบความมาตรฐานจากโรงงาน 
พร้อมเอกสาร"CERTIFICATE OF CALIBRATION"

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454