ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density)

 

 

 

 

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density

1. รายละเอียดทั่วไป
    เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่นในสนาม( In-Place Density ) ของวัสดุที่มีขนาดเม็ด
ผ่านตะแกรงขนาด 2 นิ้ว โดยใช้ทรายแทนที่ สามารถทดสอบตามมาตราฐาน ASTM D-1556,AASHTO T-191 
2. รายละเอียดทางเทคนิค
    2.1 กรวยทรายทำด้วยสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 นิ้ว ปลายอีกข้างหนึ่งมีเกลียว สำหรับต่อเข้า
         กับเกลียวปากขวด ตรงกลางมีลิ้นสำหรับเปิดหรือปิดให้ทรายในขวดไหลผ่านอย่างอิสระ จำนวน 1 อัน
    2.2 แผ่นฐานทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ ขนาดสี่เหลี่ยมประมาณ 300x300 มม. ตรงกลางมีรูกลม ทำเป็นบ่าสำหรับ
          ให้ปากกรวยวางได้แนบสนิทพอดี ด้านบนยกขอบโดยรอบ ด้านล่างเรียบ จำนวน 1 แผ่น
    2.3 ขวดทำด้วยแก้วหรือพลาสติก ปริมาตรความจุประมาณ 4 ลิตร ปากขวดมีเกลียวสำหรับต่อเข้ากับกรวยพอดี 
          จำนวน 1 ใบ
    2.4 ทรายทดสอบ ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D-1556 หรือ AASHTO T-191 ความจุ 25 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
    2.5 ทัพพีใช้ตักดิน เป็นโลหะหรือสแตนเลส ความยาวประมาณ 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
    2.6 สกัดเป็นเหล็กหน้ากว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน 
    2.7 ค้อนยาง จำนวน 1 อัน
    2.8 กระป๋องใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 5 ออนซ์ มีฝาปิด จำนวน 12 ใบ
    2.9 ช้อนตักทราย ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ จำนวน 1 อัน
    2.10 แปรงขนอ่อน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 อัน

Field Density Test Set ( ชุดทดสอบความหนาแน่นของดิน )

รายการอุปกรณ์ 
1. กรวยสแตนเลส 1 ใบ 
2. ฐานรอง ( Plate ) 1 แผ่น 
3. ขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว 1 ใบ 
4. ทรายทดสอบ 25 กิโลกรัม 1 ถุง 
5. ทัพพีตักดิน 1 อัน 
6. กระป๋องอลูมิเนียมใส่ตัวอย่างดิน 12 ใบ
7. สกัด 1 อัน 
8. ค้อนยาง 1 อัน 
9. ที่ตักทราย 1 อัน 
10. แปรงขนอ่อน 1 อัน

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,222