กล้องระดับ (มือสอง)

กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 20-28 เท่า


TOPCON รุ่น AT-G6 24X

กำลังขยาย 24 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 75%

ราคา 9,000 บาท
 


STS รุ่น S1342

กำลังขยาย 24 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 70%

ราคา 6,000 บาท


MYZOX

กำลังขยาย 24 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 70%

ราคา 9,000 บาท

กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30-32 เท่า


NIKON รุ่น AE-5

กำลังขยาย 24 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 70%

ราคา 14,000 บาท


SOKKISHA รุ่น B-2

กำลังขยาย 30 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%

ราคา 9,000 บาท


GANCE รุ่น G2

กำลังขยาย 32 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 90%

ราคา 9,000 บาท


CARL ZEISS JENA รุ่น NI020A
made in Geramany

กำลังขยาย 30 เท่า ระบบ AUTO 
 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ขาตั้งอะลูมิเนียม+ไม้สต๊าฟชัก 4 เมตร
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%

ราคา 18,000 บาท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456