กล้อง Total Station LEICA รุ่น TS06 plus

 

 

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ  Leica รุ่น TS06 plus
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 500  เมตร

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
      1.1  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
      1.2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
      1.3  ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 27 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
      1.4  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
          1.5  ส่องหัวหมุดด้วยเลเซอร์ ( LaserPlummet ) ระยะ 1.5 มม. ถึง 1.5 เมตร
          1.6  มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
          1.7  มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
          1.8  กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser Plummet)
 
2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
    2.1  ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา
   2.2  ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
    2.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute Encorder
    2.4  มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด  Quadruple Axis  มีช่วงการทำงาน ±1.5 ฟิลิปดา
    2.5 มีระบบการปรับส่ายกล้องเป็นแบบฝืด (Endless Clamp)
 
3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
    3.1  สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
    3.2  สามารถวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้ปริซึ่ม 1 ดวง
    3.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน ± (2 +2 ppm x D)mm.
    3.4  แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
    3.5  ความเร็วในการวัดระยะทางแบบละเอียดไม่เกิน 1.0 วินาที
 
4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
    4.1  เครื่องมี Memory ภายในสามารถบันทึกข้อมูลได้ 
           -  ไม่น้อยกว่า 100,000 Fixpoints
           -  ไม่น้อยกว่า   60,000 Measurement
   4.2  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 3 ทาง
           -  สายส่งข้อมูล Serial port
           -  usb thumb drive และ Mini USB
           -  bluetooth wireless
    4.3  โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
          -  การรังวัดมุม,การรังวัดระยะทาง,การรังวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
          -  กำหนดค่า Azimuth 
          -  การบันทึกค่าพิกัด (Surveying)
          -  กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stakeout)
          -  หาระยะระหว่าง 2 จุด (Tie Distance) 
          -  การคำนวณพื้นที่ Area (Plan & Surface)
          -  หาความสูงของวัสถุ (Remote Height)
          -  Volume calculation , Reference Line  และอื่นๆ

5. ทั่วไป
    5.1  มีหน้าจอชนิด Graphic LCD Display 1 หน้าจอ มีความละเอียด 160 x 288 pixels
    5.2  มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของพลังงาน  แสดงบนจอประมวลผล
    5.3  แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium-Ion ใช้กับเครื่องชาร์จเร็วได้ สามารถใช้งานได้นานประมาณ 30 ชั่วโมง
    5.4  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP55 หรือ ประมาณ 95%
    5.5  กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
    5.6  มีระบบป้องกันการโจรกรรมโดยการเข้ารหัส
 
6. อุปกรณ์ประกอบ
    6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                      จำนวน    1    ชุด
    6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร      จำนวน    1    ชุด
    6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                           จำนวน    1    ขา
    6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ และ เครื่องประจุไฟ             จำนวน    1    ชุด
    6.5  สายถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์แบบ USB            จำนวน    1    เส้น
    6.6  หนังสือคู่มือการใช้กล้อง                                                  จำนวน    1    ชุด
    6.7  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                               จำนวน    1    ชุด
 
7. การรับประกันและบริการ
    7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
    7.2  สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
    7.3  มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็นของตนเอง
 
 
 

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • กล้อง total station PENTAX รุ่น W-1505N.png
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น W-1505Nแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน500 เตร 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระ...

 • กล้อง total station PENTAX รุ่น R-1505.png
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น R-1505Nแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 500 เมตร 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดร...

 • กล้อง total station PENTAX รุ่น R-425 VDN
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-425VDNแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 400 เมตร และถ่ายรูปพร้อมพิกัดได้ 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและร...

 • IMG_9411.png
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น R-425VNแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 400 เมตร 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร...

 • กล้อง total station PENTAX รุ่น R202NE
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น R-202NEแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 350 เมตร 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร...

 • กล้อง total station SOKKIA รุ่น CX-105
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อSOKKIA รุ่น CX105แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 500 เมตรผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีกำลัง...

 • กล้อง total station Topcon ES Series-2250.jpg
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อ TOPCON รุ่น ES-105แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 500 เมตรผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีกำลังขย...

 • IMG_9445.png
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อ TOPCON รุ่น ES-55แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 350 เมตรผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีกำลังขยายไม่น้อ...

 • กล้อง Total Station Topcon รุ่น 102N
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อTOPCON รุ่น GTS-102Nแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ด้วยเป้าสะท้อน 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเด...

 • IMG_8126-1.jpg
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อ TOPCONรุ่น GTS-252/TOPCON รุ่น GTS-255แบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อนผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1....

 • กล้อง Total Station NIKON DTM-322
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อNIKON รุ่น DTM-322แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ด้วยเป้าสะท้อนผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื...

 • IMG_9471-1.JPG
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อGOWIN รุ่น TKS-202แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ด้วยเป้าสะท้อน 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกั...

 • 1464149603cstcoth1.png
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-772R10Cแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจอสัมผัส (Tuch Screen) ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้าย 1. ระบบกล้องส่อง (Teles...

 • 1485745893cstcoth1.jpg
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อSANDING รุ่น STS-752R6C Styleแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 600 เมตร 1.ระบบกล้องส่อง(Telescope) 1.1มีตัวส่งและรับของเครื่...

 • 1273304994cstcoth1.jpg
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อSANDING รุ่น STS-752LStyleแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดนใช้เป้าสะท้อน 1.ระบบกล้องส่อง(Telescope) 1.1มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ(EDM)...

 • กล้อง Total Station DADI รุ่น DTM152M
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อยี่ห้อ DADI รุ่น DTM152Mแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วม...

 • กล้อง Total Station CYGNUS รุ่น KS-102
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อCYGNUS รุ่น KS-102แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ด้วยไม่ใช้เป้าสะท้อน 200 เมตร 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM...

 • 1366628724cstcoth1.jpg
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อGOWIN รุ่น TKS-402Rแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 200 เมตร 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่อง...
Visitors: 12,534