กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-B3

 

 

 

 

 

 

กล้องระดับ ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3
ขนาดกำลังขยาย 28 เท่า

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1.   เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2.   กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3.   มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า
4.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
5.   ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา
6.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร
7.   ค่าตัวคูณคงที่ 100
8.   มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ± 15 ลิปดา
9.   ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม.ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร
13. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.   มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2.   มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3.   มีฝาครอบเลนส์
4.   มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ
      การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

 

 


ชื่อผู้ตอบ:


  • SOKKIA-B40.png
    กล้องระดับ ยี่ห้อSOKKIA รุ่น B30ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำล...

  • AP-281.png
    กล้องระดับ ยี่ห้อPENTAX รุ่น AP-281ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลั...

  • CST-AL-28.png
    กล้องระดับ ยี่ห้อCST รุ่น AL-28ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศจีน1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...
Visitors: 12,456