แบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)

     
Type                    :  BT-52Q
Output voltage     :  DC 7.2V
Capacity              :  2700mAh 

Type                   :  TBB-2
Output voltage    :  DC 7.2V
Capacity             :  2300mAh 

Type                   :  BT-L1W
Output voltage    :  DC 7.4V
Capacity             :  3000mAh 

5,000.-บาท  5,000.-บาท  5,000.-บาท 
     
Type     :   BC27CR / TBC-2
Input    :   AC110~230V 
Output  :  DC11.5V - 1.8A
Type       : Charger (Topcon)
Input      : AC100~240V 
Output   :  DC16V - 0.9/1.8A
Type        :   BC-L1 (Gowin)
Input       :   AC220V
Output     :   DC9V - 1.2A
7,000.-บาท  5,000.-บาท  5,000.-บาท 

 

   
     
Type                  :  BDC-46B
Output voltage :  DC 7.2V
Capacity           :  2330mAh
Type                    : BDC70
Output voltage  : DC 7.2V
Capacity            : 5240mAh
Type                   : BDC-25
Output voltage : DC 6V
Capacity            : 1250mAh
 2,500.-บาท  6,500.-บาท  5,000.-บาท 
     
Type      : EDC19
Output  : -
Type        : EDC11
Output    : -
Type                 : CDC-68 
ใช้กับแบตเตอรี่   
BDC-46B
Output             : DC8.4V - 0.6A
 3,500.-บาท 3,500.-บาท 
1,500.-บาท 
   
 

 

 
     
Type                    :  GEB111
Output voltage    :  DC 6V
Capacity             :  2100mAh

Type                  :  GEB121
Output voltage  :  DC 6V
Capacity            :  4200mAh

Type                  : GEB221
Output voltage   : DC 7.4V
Capacity            : 4400mAh

 3,000.-บาท 4,000.-บาท  5,000.-บาท 
     

Type                   : GEB77
Output voltage   : DC 12V
Capacity            : 1200mAh

Type     : GKL112
Input    : 12V 2.0A
Output : DC 9V - 1.5A
 
Type     :  GKL22 (GEB77)
Input    : AC100~240V
Output  : DC 16V - 0.9/1.8A
 
 6,500.-บาท 5,000.-บาท  4,000.-บาท 

 

   
   

Type                     : PB-07
Output voltage     : DC 7V
Capacity               : 2500mAh

Type                  : PB-02C
Output voltage   : DC 6V
Capacity            : 4000mAh
 6,000.-บาท  4,000.-บาท
 

Type           : Charger for PB-07
Input          : 19V 1.5A
Output       : DC 8.4V

Type             :Charger STD-C03(เทียบเท่า)
Input            : 12V-24V 1.2A
Output         : DC 12.0V - 1.0A

 4,000.-บาท  4,000.-บาท

 

   

 

Type : NIKON BC-65
Output voltage : DC 7.2V
Capacity : 4000mAh
Type : Q-70/75E
Input : AC100~240V 
Output : DC16V - 0.9/1.8A 
Type : Q-75E
Input : AC110~230V
Output : DC9.0V - 1.6A 
 6,500.-บาท  5,000.-บาท 7,000.-บาท

อื่นๆ

Type                   : HORIZON,RUIDE,SOUTH
Output voltage    : DC 6V
Capacity             : 2800mAh

กล่องแบตเตอรี่ กล้องวัดมุม
CST DE-5,DE-5A
Voltage : DC 6V 1.5V x 4 (AA)

Type                 : CST DE-5
Output voltage  : DC 6V
Capacity           : 1200mAh

3,500.-บาท 1,500.-บาท 2,500.-บาท

Type                   : NB-10 (HORIZON)
Output voltage    : DC 6V
Capacity             : 1200mAh

Type                 : SB-10 (SANDING)
Output voltage  : DC 6V
Capacity           : 1200mAh

กล่องแบตเตอรี่ กล้องวัดมุม
Sanding,Horizon อื่นๆ
Voltage : DC 6V 1.5V x 4 (AA)

2,500.-บาท 2,500.-บาท 1,500.-บาท

Type                 : SOUTH
Output voltage : DC 6V
Capacity           : 3500mAh

Type              : Electronic Theodolite
Input             : AC100~240V 50/60Hz
Output          : DC 9.6V - 500mAh

Type          : Total Station
Input         : AC100~240V
Output       : DC 16V

2,500.-บาท 2,500.-บาท 2,500.-บาท

DADI DTM-152
   

Type                 : DADI
Output voltage : DC 7.2V
Capacity          : 3000mAh

Type                 : DADI
Output voltage : DC 7.2V
Capacity           : 3000mAh
   

CATALOG แบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ

ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือสินค้าขาดตลาด หรือหมดก่อนกำหนด/ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456