เครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)

 

เครื่องวัดระดับดิจิตอล (Digital Level)
ยี่ห้อ CST รุ่น MDL-60

1. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและการปรับแก้ด้วยเครื่องเอง
3. ทำการวัดมุมได้ในรูปแบบ มุมองศา และเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียง
4. ค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา
5. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานภายใน 5 นาที
6. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V.

3,000.-บาท

 

 

เครื่องวัดระดับดิจิตอล (Digital Level)
ยี่ห้อ CST รุ่น MDL-30

1. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและการปรับแก้ด้วยเครื่องเอง
3. ทำการวัดมุมได้ในรูปแบบ มุมองศา และเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียง
4. ค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา
5. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานภายใน 5 นาที
6. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V.

 

3,000.-บาท

 

 

 

 

 

ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือสินค้าขาดตลาด หรือหมดก่อนกำหนด/ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,883