ขาจับโพล

 

 ขาจับโพล (Bipod for Pole Scale) รุ่น CLS-22 

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. ขาจับมี 2 ขา ความสูง 1.2 ม. เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 2 ม.
3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน 
4. ด้ามขาจับทั้ง 2 ขา สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทำงานอิสระสะดวกใน
    การใช้งาน
5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 

 

 

ขาจับโพล (Tripod for Pole) รุ่น SJR10 

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. มีขาตั้ง 3 ขา ความสูง 78 เซนติเมตร เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 115 เซนติเมตร
3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน 
4. มีที่จับโพลทำจากโลหะ 
5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 

ขาจับโพล (Tripod for Pole) รุ่น SJR mini

รายละเอียดทางเทคนิค 
1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. มีขาตั้ง 3 ขา ความสูง 42.5 เซนติเมตร เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร
3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน 
4. มีที่จับโพลทำจากโลหะ 
5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 
Visitors: 12,454