โพล (Pole) - พิน(Pin)

 

Pole Scale รุ่น Quick / Twist Lock
รายละเอียดทางเทคนิค  

1. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
2. ด้ามจับมีตัวล็อคแบบลูกบิด ปรับขึ้น-ลง และอ่าน ค่าความสูงได้
3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน
4. มีระดับน้าฟองกลมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนขณะใช้งาน
5. มีซองสำหรับเก็บเครื่องมือ

   
   

หลักขาว-แดง (Pole) ขนาด 2 เมตร 3 เมตร หรือ 4 เมตร 

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. มีความยาว 2 เมตร,3 เมตร หรือ 4 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่ 
    และบิดล็อคได้
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อย
     กว่า 25 มิลลิเมตรและท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน
5. ตัวหลักเล็งแนว ประกอบด้วยสีขาวสลับสีแดงที่ทุกๆระยะไม่ต่ำกว่า 180 มิลลิเมตร
6. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 

 

 

 

 

Pole Scale

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. มีความยาว 2.15 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
    และท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน
5. ด้ามจับเป็นตัวล็อค Scale ปรับขึ้น-ลง ได้
6. มีลูกน้ำฟองกลมติดอยู่กับด้ามจับสะดวกในการใช้งาน
7มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 

  


พิน (PIN)

1. ทำจากเหล็กเหนียว 
2. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว 
3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว
4. พ่นสีขาวสลับแดง 
5. ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง 
6. ส่วนปลายมีลักษณะแหลม 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456