แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge)

 

                                                                                                   

   

 

 

แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบตั้ง 

รายละเอียด

1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
2. ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร 
3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร 
4. มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

 


 

แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบลาด
 
รายละเอียด

1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
2. ขนาดความยาวแผ่นละ 90 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E 
4. มีตัวเลขกำกับ ทุกระยะ 10 เซนติเมตร 

  

 

 

 

แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบตั้ง 

รายละเอียด

1. ทำมาจากแผ่นโลหะอลูมิเนียมเคลือบแข็งคุณภาพดี
    หนา 0.4 มม. 
2. ทำมาจากวัสดุแผ่นสแตนเลสคุณภาพดี หนา 0.5 มม. 
3ขนาดความยาวแผ่นละ 100 ซม. กว้าง 15 ซม. 

4มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว 
5มีตัวเลขกำกับ ทุกระยะ 10 เซนติเมตร

 

 

 

แผ่นตัวเลข ( Figure Plate )

รายละเอียด

1. แผ่นตัวเลข ชนิดที่ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ 
    ขนาด 5 X 2.5 เซนติเมตร
2. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
3. แผ่นตัวเลข จะเคลือบด้านหน้าด้วยสีขาว และตัวเลขเคลือบ
    ด้วยสีน้ำเงิน 

   

 

รายละเอียดแผ่นวัดระดับน้ำ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,455