ไม้สต๊าฟ (Staff)

   
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีทั้งชนิดความยาว 3 เมตร , 4 เมตร และ 5 เมตร  สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตรบนพื้นสีขาว
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
 

 

    
 
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 7 เมตร
 
1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 
2. มีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตรบนพื้นสีขาว
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
 
 

 

   
   

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ 
ยี่ห้อ RICHTER รุ่น 1531

ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมนี (Germany)

 รายละเอียดทางเทคนิค
1. ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ความยาว  4 เมตร
2. สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้เป็น  4 ท่อน 
3. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆละ 
   1 เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร แบบตัวตั้ง
4. มีความกว้าง 57 มิลลิเมตร
5. มีระดับน้ำฟองกลมและมือจับติดไว้
6. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง 2 ข้าง

 

   
   

ไม้สต๊าฟไม้แบบพับ 
ยี่ห้อ RICHTER รุ่น 1511

ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมนี (Germany)

 รายละเอียดทางเทคนิค
1. ทำมาจากไม้อย่างดี ความยาว  4 เมตร
2. สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้เป็น  4 ท่อน 
3. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆละ 
   1 เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร แบบตัวตั้ง
4. มีความกว้าง 50 มิลลิเมตร
5. มีระดับน้ำฟองกลมและมือจับติดไว้
6. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง 2 ข้าง

 


   
 

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ

1. ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง มีชนิดความยาว 3 เมตร , 4 เมตร และ 5 เมตร 
2. สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้
    เป็น 3 ท่อน 4 ท่อน และ 5 ท่อน ตามแต่ชนิดความยาว

3. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆ ละ 1 เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตรแบบตัวตั้ง
4. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 
5. มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดไว้
6. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง 2 ข้าง
8. มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ

 

 

   
   
ม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น AS3-3 และ AS5-5
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักความยาว 
3เมตรและความยาว 5 เมตร
 
1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีความยาว 3 เมตร และ 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นตัวเลข โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร 
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
8. ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรและหนาไม่น้อยกว่า 2.8 เซนติเมตร

 

   

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454