ขาตั้งกล้อง (Tripod)

   

          

ขาตั้งกล้องระดับ และ Total Station 
แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT 10)

รายละเอียดทางเทคนิค
1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 124 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.15 เมตร
4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ 
    พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ

6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

 ราคา 1,500 บ.-

 

   


 

 

       

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station 
แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT20)

รายละเอียดทางเทคนิค 
1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 130 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1 เมตร
4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง
    สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ
6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

 ราคา 2,000 บ.-

   

  

 

 

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station
แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod )
ยี่ห้อ PENTAX รุ่น TS-70


รายละเอียดทางเทคนิค
1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 142 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 99 เซนติเมตร
4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง
สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ
6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ราคา 2,500 บ.-

 

   

   

 
ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station
แบบ อลูมิเนียม (Aluminium Tripod) 
ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น PFA1

รายละเอียดทางเทคนิค
1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 103 เซนติเมตร
4. ความยาวของขาตั้งขณะเลื่อนออกจนสุด
    มีความยาว 170 เซนติเมตร
5. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
6. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง     
    สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ
7. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

 ราคา 3,000 บ.-

   


  


ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบไม้ 
( Wooden Tripod SJW20) 

รายละเอียดทางเทคนิค
1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร
4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้
    พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ
6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ราคา 3,5000 บ.-

   

  

 

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบไม้ 
Wooden Tripod WT-20/GST-101 รายละเอียดทางเทคนิค

1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร
4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อม
    ทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ
6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

  ราคา 5,000 บ.-


   

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454