กล้องวัดมุม (มือสอง)

 

 กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์

 
NIKON รุ่น NE-20LC
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• Accuracy 10" 
• อ่าน 5 ฟิลิปดา 
• 1 หน้าจอ 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%


ราคา 38,000 บาท
 


 

 


NIKON รุ่น NE-20SC
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 10"
• อ่าน 20 ฟิลิปดา
• 1 หน้าจอ 
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 80%


ราคา 40,000 บาท
 

 NIKON-10LC

 
 
 
NIKON รุ่น NE-10LC
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 5"
• อ่าน 5 ฟิลิปดา
• 2 หน้าจอ
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%
 
 
ราคา 45,000 บาท
 

 

 

 

 
NIKON รุ่น NE-100
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 10"
• อ่าน 10 ฟิลิปดา
• 1 หน้าจอ
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%
 
 
ราคา 47,000 บาท
 


 

 


SOKKIA รุ่น DT-5As
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 5"
• อ่าน 5 ฟิลิปดา
• 1 หน้าจอ
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%


ราคา 43,000 บาท
 

 

 


SOKKIA รุ่น DT-5S

• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• Accuracy 5" 
• อ่าน 5 ฟิลิปดา 
• 2 หน้าจอ
  
อุปกรณ์ประกอบด้วย 
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
  
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%

ราคา 45,000 บาท
 


 

 

 
 
SOKKIA รุ่น DT-6S

• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• Accuracy 10" 
• อ่าน 20 ฟิลิปดา 
• 1 หน้าจอ
  
อุปกรณ์ประกอบด้วย 
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%
 
ราคา 40,000 บาท
 

 

 

TOPCON รุ่น DT-10
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 5"
• อ่าน 1 ฟิลิปดา
• 2 หน้าจอ
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%
 
 
ราคา 38,000 บาท
 

 TOPCON รุ่น DT-20s
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 10"
• อ่าน 1 ฟิลิปดา
• 1 หน้าจอ
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%

ราคา 38,000 บาท

 


 

 


PENTAX รุ่น 20F
 
• กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
• Accuracy 10"
• อ่าน 5 ฟิลิปดา
• 1 หน้าจอ
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
 
สินค้ารับประกัน 6 เดือน สภาพ 85%

ราคา 40,000 บาท
 
กล้องวัดมุม แบบแมคคานิค  
 

 

 


WILD รุ่น T-1
• กล้องวัดมุม แบบแมคคานิค
• สำหรับวัดมุม ( อ่าน 6 ฟิลิปดา ) 
 
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)
สินค้ารับประกัน  6 เดือน สภาพ 90%


ราคา 40,000 บาท
 

 

 
Carl Zeiss Jena รุ่น TO-60A
 
• กล้องวัดมุม แบบแมคคานิค 
• สำหรับวัดมุม ( อ่าน 6 ฟิลิปดา )
  
อุปกรณ์ประกอบด้วย 
• ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม(ของใหม่)

สินค้ารับประกัน  6 เดือน สภาพ 85%

 
ราคา 30,000 บาท
 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456