บริการของเรา

 

 

ราคาปรับตรวจซ่อมกล้อง

 

รายการ กล้องระดับ กล้องวัดมุม Total Station
ปรับตั้ง-ทำความสะอาด
ภายนอก
600 1,200-1,500 1,500-2,000
ปรับตั้ง-ทำความสะอาด
ภายใน, ภายนอก

ใส่ไขหล่อลื่น (OVER HAUL)
2,000 3,000 4,000

 

หมายเหตุ :

1. OVER HAUL
- ถอดล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
- ใส่ไขหล่อลื่นจุดหมุนทุกจุด
- ปรับตั้งกล้องให้พร้อมใช้งาน
2. ต้องการหนังสือรับรองการปรับตั้ง ( Certificated letter ) ใบละ  200  บาท ต่อกล้อง 1 ชุด
3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอะไหล่และค่าบริการรับ-ส่งสินค้า
4. ค่าบริการ รับและส่ง สินค้า (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ครั้งละ 500 บาท
5. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

 

 

 

 

  

อัตราค่าเช่ากล้อง

 
กล้องระดับ+ขาตั้ง+ไม้สต๊าฟ ( บริการรับส่งฟรี…ต้องเช่า 8 วันขึ้นไป )
สินค้า
1-5 วัน
6-10 วัน
11 วันขึ้นไป
1 เดือน
เดือนที่ 2
เงินมัดจำ
20-26 เท่า
200 / วัน
175 / วัน
160 / วัน
100 / วัน
3,000 / เดือน
8,000-15,000
28-32 เท่า
200 / วัน
175 / วัน
160 / วัน
100 / วัน
3,000 / เดือน
10,000-20,000
( เช่าขั้นต่ำ 7 วัน+ค่าบริการรับส่ง 500.-บาท )

 

 
กล้องวัดมุม+ขาตั้ง ( บริการรับส่งฟรี…ต้องเช่า 5 วันขึ้นไป )
สินค้า
1-5 วัน
6-10 วัน
11 วันขึ้นไป
1 เดือน
เดือนที่ 2
เงินมัดจำ
แบบอิเลคทรอนิคส์
400 / วัน
350 / วัน
320 / วัน
200 / วัน
6,000 / เดือน
25,000-50,000
แบบแมคคานิค
400 / วัน
350 / วัน
320 / วัน
200 / วัน
6,000 / เดือน
10,000-40,000
( เช่าขั้นต่ำ 4 วัน+ค่าบริการรับส่ง 500.-บาท )
 
Total Station วัดมุมและวัดระยะทางเท่านั้น
กล้อง Total Station+ขาตั้ง+เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง+เป้าปริซึมพร้อมโพล 
(บริการรับส่งฟรี..ต้องเช่า 3 วันขึ้นไป)
สินค้า
1-5 วัน
6-10 วัน
11 วันขึ้นไป
1 เดือน
เดือนที่ 2
เงินมัดจำ
Total Station
1,000 / วัน
900 / วัน
850 / วัน
500 / วัน
15,000 / เดือน
50,000-100,000
( เช่าขั้นต่ำ 2 วัน+ค่าบริการรับส่ง 500.-บาท )
 
Total Station วัดมุม,วัดระยะทาง,ออกค่าพิกัด
และหรือบันทึกข้อมูลได้
กล้อง Total Station+ขาตั้ง+เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง+เป้าปริซึมพร้อมโพล 
(บริการรับส่งฟรี…ต้องเช่า 3 วันขึ้นไป)
สินค้า
1-5 วัน
6-10 วัน
11 วันขึ้นไป
1 เดือน
เดือนที่ 2
เงินมัดจำ
Total Station
1,200 / วัน
1,100 / วัน
1,000 / วัน
670 / วัน
20,000 / เดือน
100,000-150,000
( เช่าขั้นต่ำ 2 วัน+ค่าบริการรับส่ง 500.-บาท )
 
หมายเหตุ: ค่าบริการรับ-ส่งสินค้าเช่า 500.-บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล                                                                                                                                                                                                
สนใจติดต่อฝ่ายขายเครื่องมือสำรวจ
 มือถือ  :  086-086 2000 
 โทร     :  02-915 1693-5 
 แฟกซ์ :  02-915-1015

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454