วิธีการสั่งซื้อ/การจัดส่ง

 

 

วิธีการสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ที่เบอร์ 086-086-2000
หรือ โทร. 0-2915-1693-5  แฟกซ์. 0-2915-1015

2. สั่งซื้อผ่านทาง email

โดยแจ้งชื่อสินค้าที่ต้องการ มาที่  sales@cst.co.th  เมื่อทีมงานได้รับ email จะคิดราคาสินค้าและตอบกลับทันที

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ ห้างฯ ได้หลายวิธีดังนี้

1. โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ ชำระเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

 

**ทุกครั้งหลังจากการชำระเงิน กรุณาเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน**

กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินหรือแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน ทุกครั้ง 

พร้อมระบุชื่อบริษัท หรือห้างฯ , ร้าน และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
มายัง " ฝ่ายการเงิน " ที่ โทรสารหมายเลข 0-2915-1015 โทรศัพท์ 0-2915-1693-5

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ ( ไทยแลนด์ )
95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนการค้าเลขที่ 0103541023812 

2. ชำระเงินโดยบัตรเครดิต

ทางห้างฯ มีความยินดีให้บริการชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่สำนักงานขายของห้างฯเท่านั้น เงื่อนไขการชำระตามที่ทางห้างกำหนด

ยินดีรับบัตรเครดิต 

1. ทางไปรษณีย์ (Post Office)
- จัดส่งโดยพัสดุไปรษณีย์
- จัดส่งโดยพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

2. ทางบรฺษัทขนส่ง (Transport)
NTC , SD , การบินไทย , TNT อื่นๆ ตามตกลง

3. ส่งสินค้าโดยพนักงงานจัดส่ง (CST Delivery)
- ยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือโทรสาร
- ตรวจรับสินค้าและชำระเงินกับพนักงานจัดส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามข้อตกลง
      ตามขั้นตอน
การสั่งซื้อและตามเงื่อนไขที่ห้างฯกำหนดเท่านั้น

 

 

 

 เงื่อนไขและรับประกัน

 

 

    ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าและอุปกรณ์ที่เสียหายแบบไม่ปกติ คือสินค้า
    ที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น

   - มีสภาพผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีบางส่วนขาดหายไป 
   - สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิ เช่น 
     มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ เป็นต้น
   - เสียหายจากการใช้ผิดวิธี
   - เสียหายจากอุบัติเหตุ
   - มีการปรับแก้จากบุคคลอื่นมาก่อน 

ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหรือเสนอสินค้าทดแทนให้ลูกค้า กรณีห้างฯ ไม่มีสินค้าตัวเดิม
เปลี่ยนให้ ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมดมาด้วย
ในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งานหรือใช้งานได้ตามปกติ แต่ทางลูกค้าต้องการคืนสินค้า ทางห้างฯ 
จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมสินค้าตามความเหมาะสม

เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ โปรดส่งเครื่องมือให้ทางห้างฯ ตรวจ ปรับ บำรุงรักษา ก่อนหรือ
หลังเสร็จงานของท่าน ซึ่งทางห้างฯ มีความยินดีให้บริการทุกโอกาส

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 12,882